HALK İ«İNDE MUTEBER BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ, OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ..
  Vekaletname Örneği
 
VEKALETNAME ÖRNEĞİ


Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Karaoğlan Mevkiinde;

Akkuş Termal Tatil Köyü Hudutları dâhilinde, adıma bilumum Taşınmaz veya Devre mülklerden Şahsen veya Müştereken hisseli veya hissesiz ipotekli veya ipoteksiz olarak adıma SATIN ALMAYA, şufa hakkında feragat vermeye ifraz ve tevhit yapmaya ve devre mülk tesis etmeye, ve devre mülk dönemlerini de adımıza tespit ve kaydetmeye, ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü ve yetkili memur huzurunda kabule, tüm gereken belgeleri adımıza imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereği, yönetim planı, listeyi, beyannameyi tanzim ve adıma imzalamaya, kat irtifakını, kat mülkiyetine devre mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, devre mülk hakkı tesis edilmiş şekilde tapu senetlerini teslim almaya, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ek 57. Maddesine istinaden 3227 sayılı yasa ile tesis edilen devre mülk hakkının tesisi ile ilgili olarak her türlü işlemleri yaptırmaya, 634-2814 ve 3227 sayılı yasaların her türlü vecibelerini yerine getirmeye, belirlenen devre mülk tapusu tesisine, bu konularla alakalı olarak Tapu Daireleri vesaire Resmi ve Özel Merciler nezdindeki işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, adıma tanzim ve imzalanması lazım gelen bilumum evrak, defter, makbuz, beyanname, muvafakat name, taahhütname, sözleşme vesair evrakları tanzim ve imzaya, evrakları teslim ve tesellüme, tebliğ ve tebellüğe; ve keza; Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Karaoğlan Mevkiinde Akkuş Termal Tatil Köyü Hudutları dahilinde Akkuş Termal Turistik İşletmeler İnşaat Gayrimenkul Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. Satın almış olduğum veya satın alacağım taşınmazlar üzerinde Akkuş Termal Turistik İşletmeler Sanayi ve Limited Şirketine lehine borç miktarı kadar ipotek tesis ettirmeye, konulacak olan her türlü ipotekleri kabul etmeye, konulacak olan ipotekleri sonunda fes ettirmeye, işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya adımıza tanzim ve imzalanması lazım gelen bilimum evrakları ve resmi senetlerini imzalamaya bizi temsile Mezun ve yetkili olmak üzere Tarafımı Birlikte veya ayrı ayrı temsil etmek etmek üzere Tarafımdan Şerafettin Akkuş oğlu 1962 Doğumlu; VELİ AKKUŞ (TC.KİMLİK NO:24421079582) ’u vekil tayin ettik. Dediler. Sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri ben noter aynen yazdım. Okuması için ilgililere verdim. İlgililer okudular ve arzularının aynen yazılmış olduğunu kabul ve beyan ettiler.Not : Vekil tayin edilen, tapu işlemleri için görevlendirilen Veli AKKUŞ adına düzenlenmelidir. 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=