HALK İÇİNDE MUTEBER BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ, OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ..
  Satış Sözleşmesi
 

 

HİSSELİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1 – TARAFLAR:
 
-          AKKUŞ TERMAL TURİSTİK İŞLETMELER İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. STİ. (şirket olarak anılacaktır.)
-          MÜŞTERİ (Alıcı olarak anılacaktır.)
 
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
-          İş bu sözleşmenin konusu AKKUŞ TERMAL TURİSTİK İŞLETMELER İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. STİ.ne ait AFYONKARAHİSAR ili, İHSANİYE ilçesi, YAYLABAĞI kasabası hudutları içerisinde, gazlıgöl mevkiinde, şirkete ait parseller üzerinde bulunan, Akkuş Termal Tatil Köyü Turistik Tesislerden, dönerli sistemle kullanabilceği 1 Adet 1/35 hisseli gayrimenkul edinmek isteyen alıcıya, tahsis olunan hisseli gayrimenkulün, teslim koşulları AKKUŞ TERMAL TURİSTİK İŞLETMELER İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. STİ. ve gayrimenkul sahibinin karşılıklı taahhütlerini kapsar.
 
MADDE 3 – ALICININ FESHİ
 
-    İş bu sözleşme imza altına alındığı tarihten itibaren alıcı 10 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Hiçbir hak talep edilmeksizin alıcı sözleşmesini iptal ettirebilir ve ödediği ücreti geri iade edilir. 10 günden sonra yapılan iptaller için ödenen peşinat şirkete irat kaydedilir.  
 
MADDE 4 – SATICININ FESHİ
 
-          Alıcı ödemelerini madde 8’de belirtilen şekilde aksattığı taktirdesözleşme şirket tarafindan fesih edilebilir. Bu halde alıcının şirkete yapmış bulunduğu ödemelerden, peşinat hariç olmak üzere yine bu sözleşme ile alıcıya yüklenen cezai şartlar, zarar ve tazminat mahsup edilerek bakiye bedel, fesih tarihinden itibaren 6(altı) ay geçtikten sonra, alıcının talebi halinde kendisine ödenecektir. Alıcı bu ödenecek miktar için faiz talebinde bulunamaz.   
 
MADDE 5 – SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ
 
-          Peşin satışlarda gayrimenkul bedelinin kaporası 10 gün içinde kalan miktar 30 gün içersinde şirketin banka ve ya posta hesabına ödenir. Alıcı yıllık bakım onarım ve ortak kullanımdaki genel gider payı olarak her yıl Ocak ayının 15’ine kadar 1+1 daireler için 50 Euro, 2+1 daireler için 75 Euro, VIP daireler için 100 Euro ödeyecektir. Ödemeler k.kartı taksitlendirmesi, mail-order, çek, posta çeki hesabı ve ya sıra senedi şeklinde işletmeci firma/şirkete yapılır. Bu aidatlar sabittir, arttırılamaz.  
 
MADDE 6 – TESLİM ŞEKLİ
 
Satılan gayrimenkul, şirketin ruhsatlı projesine uygun şekilde inşa edilecektir. Şirket teknik şartlar gerektirdiğinde projede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirket satılanı sözleşme tarihinden itibaren Aralık 2012 tarihinde anahtar teslimi mefruşatı tamamlanmış olarak teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Tabi afet, savaş hali, genel ve kısmi seferberlik, devalüasyon vb. mücbir sebeplerle proje tadilatı gibi resmi mercilerce onay gerektiren haller ve şirketin haklı diğer nedenleri bu süreye 6 iş ayı ilave edilebilir.
 
MADDE 7
 
                Gayrimenkullerden dönerli sistemde faydalanacak olup işletmeyi AKKUŞ TERMAL TURİSTİK İŞLETMELER İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. STİ. teslim ve satış sırasına bağlı olarak ilk katılacak devre şirket merkezinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecektir. Alıcı şirket tarafından hazırlanan gayrimenkul işletme sözleşmesi ve yönetim planının hükümlerini aynen kabul eder. Akkuş Tatil Köyünün bulunduğu arsa üzerinde inşa edilecek olan bütün ortak mahal ve binalar, türk hamamları, yüzme havuzu, konferans salonu, restoran, alışveriş merkezi, dükkanlar, kür, fitnes center, pastane, kafeterya, çay ocağı, çay bahçesi, sosyal tesisler dahil mülkiyet ve kullanım hakkı münhasıran satıcıya aittir. Satın aldığı hisseli mülk dışında hiçbir şekilde hiçbir kısımdan hak talebinde bulunamaz. Bakım ve temizlik giderleri alınan yıllık aidat mukabilinde işletici firmaya/şirkete aittir. AKKUŞ TERMAL TURİSTİK İŞLETMELER İNŞAAT GAYRİMENKUL PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. STİ.’nin şirket tarafından tayin edilecek kuruluş ve ya şirketçe, tapuya şerh verilen yönetim planına göre yönetilecek olup alıcı bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
 
MADDE 8 – BORCUN ÖDENMESİ
 
                Alıcı, geciktirdiği her taksit için gün hesabı yapılmaksızın %5 oranında gecikme cezası ödeyecektir. Alıcı bu bedeli derhal ödemediği taktirde geçecek her ay için %5 akdi temerrüt faizi, %10 vekalet ücreti, icra tahsil ve mahkeme masraflarını ödemeyi taahhüt eder. Ayrıca sıralı ve ya sırasız iki taksidin ödenmesini zamanında yapmadığı taktirde diğer vadesi gelmemiş taksitlerin tamamı muacceliyet kesbeder.
                Şirket belirtildiği şekilde iki taksitin ödenmemesi halinde satış sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme hakkına sahiptir. Alıcı bu durumu peşin ve taahhüden kabul etmiştir.
 
MADDE 9
 
                Şirket merkezinde, ilk konaklama tarihi için yapılacak kura çekimi sonucu belirlenen dönerli sistem konaklama tarihi ve tahsis edilen stüdyo ve VIP daire kesinlikle değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
 
MADDE 10 – SİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
A-      Şirket, alıcının anlaşma tarihinden itibaren 10 gün içinde cayması halinde, almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan hertürlü belgeyi iade etmekle, yükümlüdür.
B-      Şirket yönetimi konaklamanın başladığı gün, saat 14:00’de kullanılacak stüdyo daireyi boş ve temiz olarak teslim eder.
C-      Gayrimenkul sahipleri stüdyo daireler için yılda 15 gün, VIP daireler için 35 gün genel bakım yapılacaktır.
 
MADDE 11 – ALICININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
 
A-      Alıcı, satıcıya ait Akkuş Termal Tatil Köyü bünyesindeki Sosyal Tesislerden işletme ve yönetime ilişkin hizmetlerden yararlanır. Termal tesis alanında bulunan yüzme havuzu, aqua park, özel aile banyoları, kür tedavi merkezi, fizik tedavi üniteleri, güzellik salonları, fitnes center, masaj salonu, sauna, bitki banyoları, çamur banyoları, Türk hamamları vb. tamamında alıcılarına %50 indirim uygulanacaktır.
B-      Alıcı, satılan hisseli gayrimenkulün tapusunu alana kadar hiçbir şekilde başkasına devredemez, tapu kendisine çıkarıldıktan sonra ve borcu bittikten sonra satılabilir.
C-      Sözleşmede geçen tüm borç ve hakları mirasçılarına intikal eder. Mirasçılar miras intikal belgesiyle şirkete başvurdukları taktirde sözleşme bu kişiler adına yeniden düzenlenecektir.
D-      Alıcı, aldığı stüdyo dairede konaklama süresi bittiği gün saat en geç 11:00’da boşaltmayı taahhüt eder.
E-       Alıcı, sözleşme ile belirlenen konaklayacağı stüdyo daire içerisindeki eşyaları sözleşme şartlarına ve ilgili yasaların hükümlerine uygun olarak kullanmayı, korumayı taahhüt eder. Kullandığı süre içerisinde kendisinin ve ya faydalanma hakkı verdiği şahısların verebileceği her türlü zararı tazmin etmeyi bila itiraz kabul eder. Demirbaş listeleri kullanılan dairenin giriş kapısının arkasında asılı olacaktır.
F-       Satışı yapılan hisseli gayrimenkul tapusu verilirken, borç bitimine kadar satış bedeli üzerinden satıcı lehine kanuni ipotek tesis edilecektir.
G-      Tapu, ipotek ve ipoteğin kaldırılmasına ait masraflar aıcıya aittir. Alıcı sözleşme ile birlikte kendi adına tapu çaıkartılması, belediye dahil tüm kamu kuruluşlarındaki işlem takibi ve neticelendirilmesi için satıcını vereceği örneğe uygun noter tastikli vekaletname, tapu masraflarına ait dekont istenecek sair evraki vermekle yükümlüdür.
 
MADDE 12
 
                Bu sözleşmenin ilk sayfasında yazılı adresler taraflar arasında yapılacak tüm yazışmalar da geçerli olup bu adreslere gönderilen belgeler karşı tarafa ulaşmış sayılır. Adreslerde olabilecek değişikliklerin en geç 15 gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde eski adreslere yapılan gönderimeler geçerli olacaktır.
 
MADDE 13 – GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİYE SAYGI
 
                Sayın …………………………………………..’nin başvurusu üzerine yapılan tanıtım programında oluşan karşılıklı mütabakata dayalı olarak, şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşma ile taraflar arasında şirketin AFYONKARAHİSAR ili, İHSANİYE ilçesi, YAYLABAĞI kasabası hudutları içerisinde GAZLIGÖL mevkiindeki gayrimenkul tanıtımı yapılan çalışma sonunda satışı yapılan gayrimenkul tanıtım amaçlı bilgileri içeren plan ve broşürler gösterilip tanıtılarak alıcıya verilmiş olup taraflarca bilinçli bir tüketici yaklaşımı ile okunarak imzalanmıştır.
 
MADDE 14
 
                Ödemelerin tamamı şirketin banka, Posta çeki hesabına yapılması zorundadır. Hiçbir suretle şirket adına elden tahsilat yapılamaz. İtilaf halinde şirket kayıtları esastır.
 
MADDE 15
                İş bu sözleşme 15 madde olarak düzenlenmiş olup bu sözleşmeden doğacak olan ihtilaflardan AFYONKARAHİSAR mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=